Cung u Mobile 1.18.1 APK MOD Unlimited Money

Cung Đấu Mobile Mod Games free download for android with latest version

Cung Đấu Mobile (cungdau.gs2.vng) is a Adventure Android Game. This application has age restrictions, the recommended age for using 6+ years. The latest official version has been installed on 500,000+ devices. On a five-point scale, the application received a rating of out of 10.0, a total of 13962 people voted.

Cung Đấu Mobile androidhappy screenshots 1

Requirement: Android 4.4+ | (13962)

Added Date: 2020-04-28 | Version: 1.18.1

What’s New:

  • ALL previous Bug fixed
  • New Levels added
  • Downloading links working fine now
  • New version added

MOD features:

  1. Cung Đấu Mobile Unlimited Money
  2. Free Mod file Download
  3. Unlimited Coins/Gems
  4. No Ads
  5. Cung Đấu Mobile (Unlocked)

Download MOD APK

Cung Đấu Mobile androidhappy screenshots 2

Cung Đấu Mobile 1.18.1 APK (MOD, Unlimited Money) Description: Cung Đấu Mobile là thể loại game cung đấu sở hữu cách chơi mới lạ, độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bạn có thể không những vừa chơi game vừa đọc truyện, mà còn có thể tự xây dựng cốt truyện dựa trên việc quyết định việc chọn A hay B ở các tình huống xuất hiện trong game. Đến với game Cung Đấu Mobile, cuộc đời mỗi người đều là kết thúc mở, quyết định ra sao, trở thành người thế nào đều do chính bạn quyết định!

Trong bối cảnh “Cửu Long Đoạt Đích” triều đại Khang Hi, sóng gió lan rộng từ triều chính đến hậu cung, bạn sẽ nhập vai một cô gái xuất thân bình thường nhưng có vết bớt giống con gái phản thần nên bị ép làm vật thế mạng. Cả gia đình bị bắt làm con tin, bạn ở bước đường cùng buộc phải vì hiếu tiến cung, từ đó mở ra hành trình bôn ba trong Tử Cấm Thành của một tiểu cung nữ.

Quyết định của người chơi sau mỗi tình huống sẽ dần dần định hình tính cách và số phận nhân vật. Bạn sẽ là một quý nhân sống một đời an nhàn, thưởng ngoạn giang sơn, hay bước vào vòng xoáy tranh đấu, đoạt quyền để trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, xưng nữ đế? Tất cả là tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Cuộc đời mỗi người không ai giống ai, bạn sẽ lựa chọn ra sao trong các kết cuộc đây?

Hãy vén bức màn và cùng tìm hiểu.

Những đặc sắc so với các game cùng thể loại:

Chọn cốt truyện, kết thúc mở: Các tình tiết tiếp theo của câu chuyện đều phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của người chơi tại mỗi tình huống, từ đó ảnh hưởng đến vận mệnh của họ và mối quan hệ với các nhân vật khác. Tất cả tương lai đều nằm trong tay người chơi.

Sự kết hợp âm thanh, hình ảnh cho người chơi cảm giác chân thật, chơi game mà như đọc truyện, xem phim, lại đảm nhiệm vai trò nữ chính trong những thước phim cuộc đời.

Tương tác:

Trải nghiệm cầm kỳ thi họa, hưởng thụ cuộc sống hoàng cung.

Dạo chơi cùng tri kỉ, thu nạp đồ đệ.

Tạo mối nhân duyên với vương gia, đồng hành và hỗ trợ trong mọi tình huống.

Bồ câu đưa thư, truyền tải nỗi lòng.

Tính năng Tam Cung Lục Viện (bang hội)

PERMISON:

android.permission.USE_CREDENTIALS: Cho phép một ứng dụng request quyền Account Manager
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Chép dung lượng bộ nhớ
android.permission.GET_ACCOUNTS: Cho phép truy cập danh sách tài khoản của dịch vụ tài khoản
android.permission.INTERNET Quyền internet
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Staus internet
com.android.vending.BILLING: Purchase trong Google Play
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE: Quyền wifi
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS: Thiết lập âm lượng
Cung Cung Mobile is a genre of archery game with a unique and unique way of playing, first appearing in Vietnam. You can not only play the game while reading the story, but you can also build your story based on the decision to choose A or B in the situations that appear in the game. Come to Cung Cung Mobile game, everyone’s life is an open ending, how to decide, to become whoever is decided by you!

In the context of “Nine Dragons at the End” of the Kangxi Dynasty, the waves spread from the main court to the harem, you will play the role of a normal girl with a birthmark similar to an anti-god girl, so she will be forced to be an animal. world network. The whole family was taken hostage, you were forced to step along the way because of filial piety, thus opening up the journey of three women in the Forbidden City.

The decision of the player after each situation will gradually shape the character and fate of the character. Will you be a noble living a leisurely life, enjoying Jiangshan, or entering the whirlpool of struggle, gaining the right to become a model of the world, claiming the female empire? It is all up to you to decide.

Each person’s life is not the same, how will you choose in the end?

Let’s lift the curtain and find out.

The special compared to the same category games:

Choose the plot, open ending: The next story of the story depends on the player’s choice in each situation, thereby affecting their destiny and relationship with other characters. . All futures are in the hands of the player.

The combination of sound and images for players to feel true, play games that like reading stories, watching movies, taking on the role of the female lead in life movies.

Interactive:

Experience holding the art exam, enjoying the palace life.

Strolling with a soulmate, collecting disciples.

Create relationships with the royal family, accompany and support in any situation.

Pigeons deliver letters, convey feelings.

Features of the Royal Palace (clan)

PERMISON:

android.permission.USE_CREDENTIALS: Allow permission to userequest rightsAccountManager
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Copy the memory space
android.permission.GET_ACCOUNTS: Permission to access book account account translation account account
android.permission.INTERNETQuaninternet
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Stausinternet
com.android.vending.BILLING: PurchasetrongGooglePlay
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE: Permissionswifi
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS: Set volume
– Cập nhật: Đua liên server
– Nâng cấp và mở thêm các tính năng mới để Chủ Tử có thêm trải nghiệm mới